سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
اساس حکمت، دوری گزیدن از نیرنگ است . [امام علی علیه السلام]