سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
خوشا کسى که معاد را به یاد آورد ، و براى حساب کار کرد ، و به گذران روز قناعت نمود ، و از خدا راضى بود . [نهج البلاغه]